Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 - ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ,- KAI ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ "ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ - 2012"Η ανώτερη επικοινωνία πραγματοποιήθηκε από την Άϊλα
  
ΔΙΑΣ – ΖΕΥΣ
Εγώ, είμαι ο Δίας.
Είμαι εδώ !
Η επαναφορά της εν-θύμησης της καταγωγής στα τέκνα της Γαίας που το επιλέγουν θεωρείται δεδομένη!
Είμαι εδώ για την αφύπνιση του Φωτός στην υπόστασή σας!
Έχετε λησμονήσει ότι η Αγάπη μας και το Φως μας είναι μαζί σας!
Έχετε λησμονήσει την καταγωγή σας!
Είμαστε εδώ για όλα τα τέκνα της Γαίας.!
Όλοι ανήκετε στην Εστία!
Έχετε την ελεύθερη βούληση να επιλέξετε!
Επιτρέψτε στην ψυχή σας να αφυπνίσει το Φώς της!
Σας διοχετεύω τα διαστήματα κατά τα οποία σύμφωνα με το δικό σας Σχέδιο έχετε την ελεύθερη βούληση να επιλέξετε!
Ξεκινάει η αγκυροβόλιση της δόνησης του δικού μας Σχεδίου!
Το δικό σας Σχέδιο χρειάζεται να αφυπνισθεί και να αυξήσει την δόνησή του!
Τα δύο αυτά Σχέδια πρόκειται να «συναντηθούν» σε μία ανώτερη δόνηση από την δική σας και σε μία κατώτερη δόνηση από την δική μας !
Αυτό είναι το «σημείο» της συνάντησής μας !
Σας περιμένω όλους!
(Σημείωση : Εάν το εξηγήσουμε με διαστάσεις αυτό που αναγράφεται στο μήνυμα σημαίνει ότι το σημείο συνάντησης είναι η 4η διάσταση. Εμείς είμαστε στην 3η και εκείνοι είναι στην 5η).

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΗΜΕΙΟΥ»
Μήνυμα:
«Όταν το σύμβολο του Απόλλωνα σταθεί και ευθυγραμμιστεί με την Γαία, όταν το φως χρειαστεί ενίσχυση, τότε θα ενεργοποιηθεί το «σημείο». Θα κρατήσει μέχρι την μονάδα. Θα γίνει το διάστημα των πυλών»
Αποκωδικοποίηση της φράσης :
«Το σύμβολο του Απόλλωνα» , είναι ο Ήλιος. «Σταθεί και ευθυγραμμιστεί με την Γαία» , είναι κάποιο ηλιοστάσιο. Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα στα ηλιοστάσια ο ήλιος μοιάζει να στέκεται κάθετα προς τον άξονα της Γης.
«Όταν το φως χρειαστεί ενίσχυση», δηλαδή όταν η ημέρα είναι μικρότερη της νύχτας. Άρα μιλάμε για ένα χειμερινό ηλιοστάσιο. «Θα κρατήσει μέχρι την μονάδα της αρχής». Εάν υποθέσουμε ότι ένα χειμερινό ηλιοστάσιο ξεκινάει στις 21 με 22 Δεκεμβρίου περίπου τότε η μονάδα που αναφέρεται είναι η 1η του μήνα του ακολουθούμενου έτους.
«Όλα αυτά θα γίνουν το διάστημα των πυλών». Διάστημα των πυλών χαρακτηρίζεται το 2011.
Αφενός οι δύο άσσοι του προσδιορίζουν πύλες και αφετέρου έχουν ανοιχθεί αρκετές διαγαλαξιακές πύλες κατά την διάρκεια του 2011.
Αριθμοσοφικά εάν αναλύσουμε το 2011 ξεχωριστά τον κάθε αριθμό, το δύο (2) σηματοδοτεί μία ενέργεια διπολικότητας η οποία μεταβαίνει στο μηδέν (0) για να μετασχηματιστεί.
Όταν συμβεί αυτό περνάμε στους δύο άσσους , δύο νέες αρχές διαμέσου μίας νοητής εν δυνάμει πύλης που σχηματίζεται από αυτούς τους δύο αριθμούς.
Το σύνολο του αθροίσματος του 2011 δίνει τον αριθμό τέσσερα (4). Το τέσσερα συμβολίζοντας το τετράγωνο, έχει την έννοια της βάσης, της αφετηρίας, του σημείου της εκκίνησης.
Έτσι λοιπόν έχουμε το πρώτο χρονικό διάστημα. Από (περίπου) 22.12.2011 μέχρι την 1.1.2012.
Αριθμοσοφικά το σύνολο του έτους 2012 δίνει τον αριθμό πέντε (5). Το 5 σηματοδοτεί την αλλαγή. Άρα κατά το έτος 2012 βρισκόμαστε στο κατώφλι κάποιας αλλαγής.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
Μήνυμα Δία:
«Μετά την αρχική μονάδα το σημείο επεκτείνεται σε ευθεία.! Είναι το διάστημα της προετοιμασίας και του συντονισμού ! Θα διαρκέσει τόσο ώστε η Γαία να διαβεί μία φορά από το σύμβολο του Απόλλωνα!
Όταν το σύμβολο του Απόλλωνα σταθεί στο μέσον της ευθείας , όταν το Φως αυξηθεί , τότε η Φλόγα θα αφυπνισθεί!
Όταν το σύμβολο του υιού μου Απόλλωνα σταθεί και πάλι , όταν το Φως χρήζει ενίσχυσης, θα κατέβει από τον ουρανό το Φως της Μεταμόρφωσης και οι Πύλες θα ανοίξουν!
Τέκνα της Γαίας συντονισμένα ευθυγραμμίζονται με τις Πύλες και εισέρχονται!
Αυτό θα διαρκέσει έως την μονάδα της Αρχής!
Μετά οι Πύλες θα κλείσουν αλλά το Φως της Μεταμόρφωσης θα παραμείνει και θα επεκταθεί στο διάστημα του απείρου».!
Αποκωδικοποίηση:
Εδώ έχουμε δύο γεγονότα. Καταρχήν διευκρινίζεται ότι το σημείο επεκτείνεται. Εφόσον βρισκόμαστε στην αφετηρία, στο «σημείο», γίνεται η προέκταση και μπαίνουμε στο διάστημα της ευθείας. Η ευθεία είναι ένα μονοπάτι, ένας δρόμος, η τελική ευθεία όπως λέμε στην δική μας γήινη διάλεκτο.
Το διάστημα αυτό θα διαρκέσει έως ότου η Γαία διαβεί μία φορά γύρω από το σύμβολο του Απόλλωνα. Δηλαδή έως ότου η Γαία ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα της ευθείας θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2012 .
Στο διάστημα της ευθείας έχουμε δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι στο μέσον της ευθείας και όταν το Φώς αυξηθεί . Δηλαδή όταν η ημέρα είναι μεγαλύτερη από την νύχτα. Εδώ βρισκόμαστε στο θερινό ηλιοστάσιο γύρω στις 21 με 22 Ιουνίου 2012.
Μας μιλάει εδώ για την Φλόγα που θα κατέβει. Το ποια φλόγα είναι αυτή αναφέρεται στο μήνυμα του Απόλλωνα παρακάτω.
Το δεύτερο γεγονός διευκρινίζεται όταν το Φως χρήζει ενίσχυσης, δηλαδή όταν η ημέρα είναι μικρότερη από την νύχτα. Συνεπώς στο χειμερινό ηλιοστάσιο, περίπου 21 με 22 Δεκεμβρίου 2012.
Μας μιλάει εδώ για την κάθοδο του μεταμορφωτικού Φωτός και το άνοιγμα των Πυλών. Αυτό και πάλι διευκρινίζεται στο μήνυμα του Απόλλωνα αλλά και του Αστραίου παρακάτω.
«Αυτό θα διαρκέσει μέχρι την Μονάδα της Αρχής». Δηλαδή μέχρι την αρχή του ακολουθούμενου έτους. Συνεπώς μέχρι την 1.1.2013. Σε αυτό το σημείο οι Πύλες θα κλείσουν αλλά το Μεταμορφωτικό Φως θα συνεχίζει να διαχέεται ανά τον πλανήτη. Με ποιόν τρόπο θα γίνει αυτό και πάλι εξηγείται στο μήνυμα του Απόλλωνα και του Αστραίου.
Όσο αφορά την φράση «τέκνα συντονισμένα ευθυγραμμίζονται με τις Πύλες και εισέρχονται» θα αφήσω την εξήγηση αυτή για το μήνυμα του Αστραίου που μαζί με τον Αίολο είναι υπεύθυνοι για την διέλευση των τέκνων-ψυχών αυτών αλλά και για τις διαγαλαξιακές πύλες γενικότερα.


ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ
Μήνυμα Δία
«Κατά το διάστημα του απείρου τα τέκνα της Γαίας εντός των Πυλών προετοιμάζονται και συντονίζονται για την τελική διέλευση.
Στα τέκνα της Γαίας εκτός των Πυλών δίδεται η δυνατότητα να εισέλθουν μετά το πέρας του διαστήματος του Απείρου όταν οι Πύλες ανοίξουν εκ νέου.
Κατά το διάστημα αυτό η Γαία θα κάνει διέλευση από το σύμβολο του Απόλλωνα τόσες φορές όσες σηματοδοτεί το σύμβολο του απείρου.
Στο διάστημα του απείρου τα συντονισμένα τέκνα εντός των Πυλών καθοδηγούν τα τέκνα εκτός των Πυλών προετοιμάζοντάς τα για την κατ’ επιλογήν διέλευσή τους.
Κατά την διάρκεια του διαστήματος του απείρου η παρουσία της Αθηνάς, του Άρη, του Αίολου, του Αστραίου, του Απόλλωνα της Θέμιδας, της Δήμητρας και όσων από εμάς κληθούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή.
Θα συμβάλλουν στην αναμόρφωση της Γαίας και στην υποστήριξη των συντονισμένων τέκνων καθώς και στην αναθεώρηση και ανακατασκευή των δονήσεων.
Οι Πύλες θα ανοίξουν εκ νέου στο πέρας του διαστήματος του απείρου , όταν το σύμβολο του Απόλλωνα χρήζει ενίσχυσης. Το άνοιγμα των Πυλών θα διαρκέσει μέχρι την μονάδα της Αρχής.
Τότε τα τέκνα της Γαίας που ευρίσκονται εκτός των Πυλών θα εισέλθουν με δική τους επιλογή.
Μετά την ολοκλήρωση του διαστήματος του απείρου και του εκ νέου ανοίγματος των Πυλών , οι Πύλες θα κλείσουν στην μονάδα της Αρχής και δεν θα ανοίξουν ξανά. Θα παραμείνουν κλειστές όσο διάστημα χρειαστεί η Γαία να αναμορφώσει και να διαμορφώσει τις δονήσεις της, μέχρι την καθολική ανάληψη της! Δεν προσδιορίζεται διάστημα για αυτήν την διαδικασία. »

Αποκωδικοποίηση :
Θα σταθώ μόνο στα χρονικά σημεία που προκύπτουν στον αποσυμβολισμό του απείρου. Το σύμβολο του απείρου είναι ένα πλάγιο οκτώ (8) ∞ . Εάν λάβουμε δε υπόψη μας ότι η «Γαία θα κάνει διέλευση από το σύμβολο του Απόλλωνα τόσες φορές όσες σηματοδοτεί το σύμβολο του απείρου», τότε η Γαία θα ολοκληρώσει 8 περιφορές γύρω από τον Ήλιο.
Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα διάστημα οκτώ (8) ετών. Δηλαδή από την 1.1.2013 μέχρι το τέλος του έτους 2020 !
Το 2012 λοιπόν , «όταν το Φως χρήζει ενίσχυσης», δηλαδή στο χειμερινό ηλιοστάσιο (περίπου 21 με 22 Δεκεμβρίου 2020) οι Πύλες θα ανοίξουν και πάλι για την διέλευση εκείνων που δεν εισήλθαν την πρώτη φορά.
Σε αυτό το σημείο θα αναφέρω μία πληροφορία. Το Αρχικό Σχέδιο δεν έλεγε για δεύτερο άνοιγμα των Πυλών. Η «τροποποίηση» , εάν μπορούμε να το πούμε έτσι, έγινε μετά την παρέμβαση του Διαγαλαξιακού Κυβερνήτη της 5ης διάστασης, Αστραίου – Αστάρ, στο Διαγαλαξιακό Συμβούλιο, δίδοντας έτσι άλλη μία ευκαιρία στην ανθρωπότητα.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΥΦΩΝ
Μήνυμα Δία
«Το διάστημα αυτό δίδεται στα συντονισμένα και ευθυγραμμισμένα τέκνα της Γαίας που έχουν πραγματοποιήσει την διέλευση των Πυλών.
Θα διαρκέσει όσο διαρκούν τα πέντε σημεία των κορυφών του Αστέρα.
Σε κάθε κορυφή η Γαία θα πραγματοποιεί μία πλήρη διέλευση από το σύμβολο του Απόλλωνα.
Το διάστημα αυτό θα ξεκινήσει μετά το πέρας του διαστήματος του Απείρου.
Τα τέκνα της Γαίας θα ευρίσκονται επί της Γαίας αλλά θα είναι συντονισμένα και ευθυγραμμισμένα με την δόνηση εντός των Πυλών.
Η μεταμόρφωσή τους ολοκληρώνεται επί της Γαίας έως ότου αφυπνισθούν ολοκληρωτικά και η «ύλη» τους αλλάξει υπόσταση και δομή.
Θα έχουν πλήρη συνείδηση των μεταμορφωτικών τους αλλαγών καθώς επίσης καθοδήγηση και εκπαίδευση από εμάς. Θα διδαχθούν να στέκονται επί της Γαίας αλλά σε μία άλλη ανώτερη δόνηση. Θα βιώνουν δύο παράλληλα σύμπαντα ύπαρξης με πλήρη και αφυπνισμένη επίγνωση.
Αυτό θα επιτευχθεί κατά το διάστημα του Αστέρα των Πέντε Κορυφών.
Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού τα τέκνα της Γαίας που έχουν επιτύχει την μεταμόρφωσή τους επιλέγουν εάν προχωρήσουν στην οριστική διέλευση και στην επάνοδό τους στην Εστία ή θα παραμείνουν στο διάστημα του Αστέρα των πέντε κορυφών.
Όσα τέκνα επιλέξουν την διέλευσή τους εγκαταλείπουν οριστικά τα υλικά επίπεδα και προεκτείνονται στα επίπεδα της Εστίας. Τότε και μόνο τότε τους χορηγείται η διαδικασία μετάβασης στα επίπεδα Φωτός της Εστίας.
Όσα συντονισμένα τέκνα της Γαίας βρίσκονται στο διάστημα του Αστέρα των πέντε κορυφών και δεν επιτύχουν την Μεταμόρφωσή τους παραμένουν στο διάστημα επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.
Όσα τέκνα της Γαίας επιλέξουν να παραμείνουν στο διάστημα του Αστέρα των πέντε κορυφών παρόλο που έχουν επιτύχει την μεταμόρφωσή τους βοηθούν τους αδελφούς τους που επαναλαμβάνουν την διαδικασία».
Αποκωδικοποίηση:
Θα σταθώ μόνο και πάλι στα χρονικά διαστήματα. Το διάστημα του Αστέρα των πέντε κορυφών θα διαρκέσει 5 χρόνια. Δηλαδή από 1.1.2021 έως και 31.12.2025.
Επίσης από πληροφορίες πάλι μετά το τέλος του Αστέρα των πέντε κορυφών, δηλαδή τέλος του 2025, υπάρχει εκ νέου παρέμβαση του διαγαλαξιακού Κυβερνήτη Αστραίου – Αστάρ για ένα τρίτο άνοιγμα των Πυλών, για μία ακόμη ευκαιρία στην ανθρωπότητα. Για αυτή την δεύτερη παρέμβαση δεν έχουμε ακόμα κανένα αποτέλεσμα. Ούτε υπάρχει ακόμα καμία πληροφορία για μετά το 2025.
(Σημείωση : Η Ανώτερη επικοινωνία με τον Δία είναι μια εκπληκτική εμπειρία.
Το μήνυμα αγκυροβολήθηκε μέσα σε δύο ημέρες. Την πρώτη ημέρα είχα την εντύπωση ότι βρισκόμουνα σε ένα συμβούλιο. Δεν μπορώ να πω ότι άκουγα μία φωνή αλλά πολλές φωνές μαζί. Ήταν λες και μίλαγαν όλοι μαζί, λες και συμφωνούσαν όλοι μαζί και ο επικεφαλής (Ο Δίας) επικύρωνε ή έλεγε κάτι άλλο ως συμπληρωματικό. Μετά την επικύρωση λάμβανα το μήνυμα ολοκληρωμένο. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία να βρεθώ σε συμβούλιό και αυτό έγινε μόνο και μόνο για να παραλάβω το μήνυμα. Διαφορετικά καμία οντότητα από χαμηλότερη διάσταση δεν μπορεί να παραστεί σε ένα διαγαλαξιακό συμβούλιο.
Την πρώτη ημέρα ήταν αρκετά δύσκολο και χρειάστηκε η παρέμβαση του Αστραίου για να αγκυροβοληθούν οι πληροφορίες.
Την δεύτερη ημέρα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Άκουγα μόνο μία φωνή και αυτή ήταν του Δία.
Είναι διαφορετικό να μιλάς μαζί τους και διαφορετικό να κάνεις channeling.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μιλούσαν μέσα από αρχέτυπα σύμβολα και μάλιστα από γεωμετρικά σύμβολα ως επί το πλείστον.
Μετά την πρώτη ημέρα της επικοινωνίας και ενώ αναρωτιόμουνα ακόμα γιατί εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο ένας φίλος μου έδωσε την απάντηση.
Μου είπε την εξής Πυθαγόρεια φράση. «Ο Θεός αεί γεωμετρείν»!!
Και εκεί μου λύθηκαν οι απορίες!
Ο Δίας ή Ζευς σύμφωνα με την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία ήταν γυιός του Κρόνου και της Ρέας. Εγγονός του Ουρανού και της Γαίας και αδελφός της Εστίας, της Δήμητρας, της Ήρας, του Ποσειδώνα και του Άδη. Είναι ο θεός των μετεωρολογικών φυσικών φαινομένων , του κεραυνού, της αστραπής, της βροντής και της βροχής. Βασιλιάς των θεών έχει τον θρόνο του στον Όλυμπο. «Σήμερα ο Δίας, θεωρείται ο Άρχοντας του αναληφθέντος Κεντρικού Ήλιου της Ανδρομέδας. Δίπλα του έχει τον Απόλλωνα, τον Θησέα , τον Ηρακλή, την Αθηνά, τον Άρη και την δεύτερη σύζυγό του την Θέμιδα. Συνεργάζεται πολύ στενά με τον αδέλφό του Ποσειδώνα, ο οποίος θεωρείται ο Άρχοντας των αναληφθέντων Πλειάδων.
H Nέα του Δόνηση συντονίζεται στο όνομα Φ (Β) Α Ρ Τ Α Ν .

ΠΗΓΗ: http://ashtarhellas.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου