Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΕΜΜΕΤ ΦΟΞ - Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ

   
  0 σημαντικότερος παράγοντας στη ζωή μας είναι η πνευ­ματική μας ισορροπία. Η τροφή που προμηθεύουμε στο  νου μας προσδιορίζει ολόκληρο το χαρακτήρα της ζωής μας. Οι σκέψεις που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει, τα θέματα που επιτρέπουμε στο νου μας ν' ασχοληθεί, κάνουν εμάς και το περιβάλλον μας αυτό που είναι. Όλα στη ζωή μας σήμερα, η κατάσταση του σώματος μας (αν είναι υγιές ή άρρωστο), η κατάσταση της περιουσίας μας, αν είμαστε φτω­χοί ή πλούσιοι, η κατάσταση του σπιτιού μας, αν είμαστε ευτυχισμένοι ή το αντίθετο, η σημερινή κατάσταση κάθε φάσης της ζωής μας, κανονίζονται από τις σκέψεις και τα αισθήματα που είχαμε στο παρελθόν.  Και η κατάσταση της ζωής μας αύριο και την άλλη βδομάδα και του χρόνου θα ρυθμιστεί εξολοκλήρου από τις σκέψεις και τα αισθήματα που θα αποφασίσουμε να έχουμε από δω και πέρα.
  Με άλλα λόγια, διαλέγουμε τη ζωή μας, δηλαδή διαλέγουμε όλες τις συνθήκες της ζωής μας, όταν διαλέγουμε τις σκέψεις που θα επιτρέψουμε στο νου μας να κάνει. Η σκέψη είναι η πραγματική γενεσιουργός δύναμη στη ζωή και δεν μπορούμε να έχουμε ένα είδος νου και ένα διαφορετικό είδος περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε ν' αλλάξουμε το περιβάλλον μας, χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε, ούτε μπορούμε - και αυτό είναι το καλύτερο κλειδί της ζωής και η αιτία που γράφτηκε αυτό το βιβλίο -  να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας χωρίς να έχουμε αλλαγές και στο περιβάλλον μας.

  Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό κλειδί της ζωής: αν αλλάξετε το νου σας θα αλλάξουν κι οι συνθήκες της ζωής σας: το σώμα σας πρέπει να αλλάξει, η καθημερινή σας δουλειά ή οι άλλες σας δραστηριότητες πρέπει ν' αλλά­ξουν το σπίτι σας πρέπει ν' αλλάξει, η απόχρωση της ζωής σας πρέπει ν' αλλάξει, γιατί το αν είστε συνήθως ευτυχισμέ­νος και χαρούμενος ή θλιμμένος και γεμάτος φόβο εξαρ­τάται εξολοκλήρου από την πνευματική τροφή που τρώτε. Σας παρακαλώ να το καταλάβετε. Αν αλλάξετε το νου σας, θ' αλλάξουν κι οι συνθήκες της ζωής σας. Η ανανέωση του νου μας, μας μεταμορφώνει.

Ο Μεγάλος Κοσμικός Νόμος

Η πνευματική σας δίαιτα είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σας.
Αυτό μπορεί να ονομασθεί ο "Μεγάλος Κοσμικός Νόμος" και η αλήθεια του είναι ολοφάνερη, όταν ειπωθεί καθαρά μ' αυτό τον τρόπο. Δεν ξέρω κανένα σκεπτόμενο άνθρωπο που ν' αρνείται τη βασική του αλήθεια. Η πρακτική δυσκο­λία στην εφαρμογή του όμως οφείλεται στο γεγονός ότι οι σκέψεις μας είναι τόσο κοντά μας, που είναι δύσκολο, χωρίς λίγη εξάσκηση, να τις κοιτάξουμε αντικειμενικά.

   Αλλά αυτό ακριβώς πρέπει να μάθετε να κάνετε. Πρέπει να εξασκηθείτε, να διαλέγετε το θέμα των σκέψεων σας σε οποιαδήποτε στιγμή και να διαλέγετε το συγκινησιακό τόνο ή τη διάθεση που τις  χρωματίζει. Ναι, μπορείτε να διαλέξετε τις διαθέσεις σας. Πράγματι, αν δεν μπορούσατε, δε θα ασκούσατε κανέναν πραγματικό έλεγχο στη ζωή σας. Οι διαθέσεις που έχει συνήθως ένας άνθρωπος δημιουργούν τη χαρακτηριστική του προδιάθεση κι η προδιάθεση του δημιουργεί ή καταστρέφει την ευτυχία του.
    Δεν μπορείτε να είστε υγιής δεν μπορείτε να είστε ευτυ­χισμένος δεν μπορείτε να ευημερήσετε αν έχετε κακή προδιάθεση. Αν είστε κατσούφης ή κυνικός ή έχετε κατά­θλιψη ή είστε υπεροπτικός ή μισότρελος από φόβο, δεν αξίζει τον κόπο να ζείτε. Μόνο αν είστε αποφασισμένος να καλλιεργήσετε μια καλή προδιάθεση μπορείτε να έχετε την ελπίδα να αποκτήσετε κάτι που ν' αξίζει στη ζωή σας. Σας το λέω ξεκάθαρα.
   Αν δεν είστε αποφασισμένοι ν' αρχίσετε τώρα και να διαλέγετε προσεκτικά όλη μέρα τις σκέψεις που θα κάνετε, δεν έχετε καμία ελπίδα ότι θα διαμορφώσετε τη ζωή σας όπως θέλετε να είναι, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος.

   Με λίγα λόγια, αν θέλετε να κάνετε τη ζωή σας ευτυχι­σμένη και άξια για να τη ζήσετε, όπως θέλει να την κάνετε ο Θεός, πρέπει ν' αρχίσετε αμέσως να αποκτάτε τη συνή­θεια της επιλογής και του ελέγχου των σκέψεων. Αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο τις πρώτες λίγες μέρες, αλλά, αν επιμείνετε, θ' ανακαλύψετε πως πολύ γρήγορα θα γίνει ευκολότερο και είναι το πιο συναρπαστικά ενδια­φέρον χόμπι που θα μπορούσε να έχει οποιοσδήποτε. Θα μείνετε κατάπληκτοι από τα ενδιαφέροντα πράγματα που θα μάθετε για τον εαυτό σας και θα έχετε αποτέλεσμα σχεδόν από την αρχή.
    Τώρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν αυτήν την αλήθεια κάνουν κάπου-κάπου σποραδικές προσπάθειες να ελέγ­ξουν τις σκέψεις τους, αλλά, με το ρεύμα της σκέψης να είναι λόγω μη εξάσκησης περιορισμένο και με τις εξωτερι­κές επιδράσεις να είναι τόσο συνεχείς, και ποικίλες, δεν κάνουν μεγάλη πρόοδο. Αυτός δεν είναι σωστός τρόπος.
    Η μοναδική σας πιθανότητα είναι να διαμορφώσετε μια καινούρια συνήθεια σκέψης που θα σας οδηγεί όταν είστε στενοχωρημένος ή έχετε χαλαρώσει την επαγρύπνησή σας, όπως και όταν ασχολείσθε συνειδητά μ' αυτή. Αυτή η καινούρια συνήθεια σκέψης πρέπει να αποκτηθεί οριστικά και τα θεμέλια της μπορούν να μπουν, μέσα σε λίγες μέρες, με τον ακόλουθο τρόπο:
 Αποφασίστε να αφιερώσετε μια βδομάδα αποκλειστικά στη δημιουργία μιας καινούριας συνήθειας σκέψης και σ' αυτή τη βδομάδα θεωρήστε το καθετί στη ζωή σας ασήμα­ντο σε σύγκριση μ' αυτό. Αν το κάνετε, τότε αυτή η βδομάδα θα είναι η πιο σημαντική της ζωής σας. Αν το κάνετε, ολόκληρη η ζωή σας θ' αλλάξει ασφαλώς προς το καλύτε­ρο.
      Πράγματι, τίποτα δεν μπορεί να μείνει το ίδιο. Αυτό δε σημαίνει απλώς πως θα μπορέσετε ν' αντιμετωπίσετε τις σημερινές σας δυσκολίες με καλύτερο πνεύμα· σημαίνει πως οι δυσκολίες θα φύγουν. Αυτός είναι ο επιστημονικός τρόπος για ν' Αλλάξετε τη Ζωή σας και, επειδή συμφωνεί με το Μεγάλο Νόμο, δεν μπορεί ν' αποτύχει. Καταλαβαί­νετε τώρα ότι δουλεύοντας έτσι δε θα χρειαστεί ν' αλλάξετε εσείς τις συνθήκες; Θα εφαρμόσετε το νόμο και οι συνθή­κες θ' αλλάξουν από μόνες τους. Δεν μπορείτε ν' αλλάξετε άμεσα τις συνθήκες -- το δοκιμάσατε συχνά και αποτύχα­τε — αλλά κάντε μια Εφταήμερη Πνευματική Δίαιτα και οι συνθήκες θ' αλλάξουν για σας.

Η Συνταγή σας
 Επί εφτά ημέρες δεν πρέπει να επιτρέψετε στο νου σας να κάνει οποιαδήποτε σκέψη που να μην είναι θετική, δημιουργική, αισιόδοξη, ευγενική. Αυτή η πειθαρχία θα είναι τόσο αυστηρή, που δε θα μπορούσατε να την τηρήσετε συνειδητά πολύ περισσότερο από μια βδομάδα, αλλά δε σας ζητάω να το κάνετε.
Μια βδομάδα θα είναι αρκετή, γιατί σ' αυτό το διάστημα θα έχει αρχίσει να ριζώνει η συνήθεια της θετικής σκέψης. Μερικές εξαιρετικές αλλαγές προς το καλύτερο θα έχουν, συμβεί στη ζωή σας, ενθαρρύνοντάς σας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, κι ύστερα το μέλλον θα κανονιστεί μόνο του. Ο καινούριος τρόπος ζωής θα είναι τόσο ελκυστικός και τόσο ευκολότερος από τον παλιό, ώστε, θα βρείτε, τη νοοτροπία σας να ευθυγραμμίζεται σχεδόν αυτόματα.
Αλλά οι εφτά ημέρες θα είναι κοπιαστικές.
Δε θα σας ζητούσα κάτι τέτοιο χωρίς να υπολογίσω το κόστος. Η σωματική νηστεία θα ήταν παιχνιδάκι, ακόμα κι αν η όρεξη σας είναι πολύ καλή. Η πιο εξαντλητική στρα­τιωτική γυμναστική, σε συνδυασμό με πορείες τριάντα μιλίων, θα ήταν ελαφριά σε σύγκριση μ' αυτό το εγχείρημα. Αλλά είναι μόνο για μια βδομάδα στη ζωή σας και θ' αλλάξει οριστικά τα πάντα προς το καλύτερο. Για την υπό­λοιπη ζωή σας, εδώ και στην αιωνιότητα, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και ασύλληπτα καλύτερα απ' ότι αν δεν είχατε κάνει την προσπάθεια.
Μην αρχίσετε επιπόλαια. Σκεφθείτε μια δυο μέρες πριν αρχίσετε. Ύστερα αρχίστε και η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας. Μπορείτε να την αρχίσετε οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας! Μόλις ξυπνή­σετε το πρωί, μετά το πρωινό ή μετά το μεσημεριανό, δεν έχει σημασία, αλλά όταν αρχίσετε πρέπει να συνεχίσετε επί εφτά ημέρες.
Αυτό είναι ουσιώδες. Η όλη ιδέα είναι να έχετε εφτά ημέρες αδιάκοπης πειθαρχίας για να στρέψετε μια για πάντα το νου σας προς μια καινούρια κατεύθυνση. Αν ξεκινήσετε στραβά ή, ακόμα, αν πάτε καλά δυο τρεις ημέρες και μετά για οποιονδήποτε λόγο «παραβιάσετε» τη δίαιτα, πρέπει να τα παρατήσετε για λίγες ημέρες και να ξαναρχίσετε από την αρχή. Δεν μπορείτε ν' αρχίζετε και να σταματάτε. Θυμόσαστε ότι ο Ριπ Βαν Γουίκλ στο θεατρικό του έργο έκανε επίσημο όρκο να κόψει το ποτό κι ύστερα δεχόταν πρόθυμα ένα ποτό από τον πρώτο γείτονα που του το πρόσφερε, λέγοντας ήρεμα: «Αυτό δε θα το υπολογίσω». Στην Εφταήμερη Πνευματική Δίαιτα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να μετράτε κάθε στραβοπάτημα κι αν δεν το μετρήσετε εσείς, θα το μετρήσει η Φύση. Όταν στραβο­πατήσετε, πρέπει να σταματήσετε εντελώς τη δίαιτα και μετά να ξαναρχίσετε.


Οι Αρνητικές Σκέψεις
Για να προλάβω τώρα, αν είναι δυνατόν, τις δυσκολίες θα τις εξετάσω κάπως αναλυτικά.

Πρώτα απ' όλα, τι εννοώ όταν λέω αρνητική σκέψη; Μια αρνητική σκέψη είναι οποιαδήποτε σκέψη αποτυχίας, απογοήτευσης ή προβλήματος·, κάθε σκέψη επίκρισης ή κακίας ή ζήλιας ή καταδίκης των άλλων ή αυτοκαταδίκης· κάθε σκέψη αρρώστιας ή ατυχήματος ή με λίγα λόγια, κάθε είδους περιοριστική ή απαισιόδοξη σκέψη. Κάθε σκέψη που δεν είναι θετική και εποικοδομητική, είτε αφορά εσάς τον ίδιο είτε οποιονδήποτε άλλο, είναι μια αρνητική σκέψη. Μην ασχοληθείτε όμως άλλο με το θέμα της ταξινόμησης στην πράξη, δε θα δυσκολευτείτε ποτέ να καταλάβετε αν μια δεδομένη σκέψη είναι θετική ή αρνητική.

Ακόμα κι αν ο εγκέφαλος σας προσπαθήσει να σας εξαπατήσει, η καρδιά σας θα σας ψιθυρίσει την αλήθεια.


Δεύτερον, πρέπει να καταλάβετε καλά πως αυτό που απαιτεί το πρόγραμμα είναι να μη μένετε και αρέσκεστε σε αρνητικές σκέψεις. Σημειώστε το προσεκτικά. Δεν έχει σημασία τι σκέψεις θα σας έρθουν, αλλά τι σκέψεις θα διαλέξετε για να απασχολήσετε το νου σας. Δεν έχει σημα­σία τι σκέψεις θα σας έρθουν, αρκεί να μην τις αφήσετε να μείνουν.
Η εμμονή σ' αυτές είναι εκείνο που μετράει. Φυσικά πολλές αρνητικές σκέψεις θα σας έρχονται όλη μέρα. Μερικές θα μπαίνουν στο μυαλό σας φαινομενικά από μόνες τους, θα έρχονται από τους συνειρμούς του νου σας.


   Μερικές αρνητικές σκέψεις θα σας δίνονται από άλλους ανθρώπους, είτε στη συζήτηση είτε με τη συμπεριφορά τους, είτε θα ακούτε δυσάρεστα νέα μ' ένα γράμμα ή από το τηλέφωνο, είτε θα δείτε ν' αναγγέλλονται εγκλήματα και καταστροφές στους τίτλους των εφημερίδων. Αυτά τα πράγ­ματα όμως δεν έχουν σημασία, αν δεν ασχοληθείτε μαζί τους. Αντίθετα, αυτά τα πράγματα εξασφαλίζουν την πει­θαρχία που θα σας μεταμορφώσει αυτή την εβδομάδα που θ' αφήσει εποχή. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι μόλις εμφανιστεί η αρνητική σκέψη να τη διώχνετε. Αποστρέψτε τα μάτια σας από την εφημερίδα· διώξτε τη σκέψη του δυσάρεστου γράμματος ή της ανόητης παρατήρησης ή οτιδήποτε άλλο. Όταν η αρνητική σκέψη μπαίνει στο νου σας, διώχνετε την αμέσως και σκεφτείτε κάτι άλλο.
Το καλύτερο απ' όλα είναι να σκεφτόσαστε το Θεό, όπως εξηγείται στο Χρυσό Κανόνα. Ένα τέλειο παράδειγμα δί­νεται από την περίπτωση ενός ανθρώπου που κάθεται δίπλα σ' ένα αναμμένο τζάκι και μια σπίθα πετάγεται πάνω στο μανίκι του. Αν τινάξει αμέσως τη σπίθα, χωρίς ούτε μια στιγμή καθυστέρηση για να το σκεφτεί, δε θα γίνει καμιά ζημιά. Αλλά, αν την αφήσει να μείνει πάνω του για μια στιγμή, με οποιοδήποτε πρόσχημα, το κακό θα γίνει και θα είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί το μανίκι. Το ίδιο συμ­βαίνει και με Συνηθισμένες Σκέψεις.

   Τώρα τι γίνεται με τις σκέψεις και καταστάσεις που είναι αδύνατο να αποφύγετε στο σημείο που βρισκόσαστε σήμε­ρα; Με τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο γραφείο ή στο σπίτι; Η απάντηση είναι πως αυτά τα πράγματα δε θα επηρεάσουν τη δίαιτα σας, αν δεν τα δεχτείτε με το να τα φοβόσαστε, να τα πιστεύετε, να νιώθετε θυμό ή θλίψη γι' αυτά ή να τους δίνετε δύναμη. Κάθε αρνητική κατάσταση που αναγκάζεστε ν' αντιμετω­πίσετε λόγω καθήκοντός σας δε θα επηρεάσει τη δίαιτα σας. Πηγαίνετε στο γραφείο ή αντιμετωπίστε τις σκοτούρες του σπιτιού χωρίς να αφήσετε να σας επηρεάσουν.


«Τίποτε απ' αυτά δεν θα με επηρεάσει» Κι όλα θα πάνε καλά. Υποθέστε πως τρώτε για μεσημέρι μ' ένα φίλο που μιλάει αρνητικά. Μην επιχειρήσετε να τον κάνετε να σωπά­σει ή να τον σνομπάρετε.
Αφήστε τον να μιλάει, αλλά μη δεχθείτε αυτά που λέει και η δίαιτα σας δε θα επηρεαστεί. Ας υποθέσουμε ότι πηγαί­νοντας σπίτι σας, σας υποδέχονται ένα σωρό αρνητικές συζητήσεις —μην κάνετε κήρυγμα, απλώς μην τις δεχτείτε, Θυμηθείτε ότι η δική σας πνευματική συμπεριφορά αποτε­λεί τη δίαιτα σας. Υποθέστε πως γινόσαστε μάρτυρας ενός δυστυχήματος ή μιας αδικίας. Αντί ν' αντιδράσετε με οίκτο ή θυμό αρνηθείτε να επηρεαστείτε από το γεγονός έτσι όπως παρουσιάζεται, αλλά κάντε ότι μπορείτε για να διορ­θώσετε την κατάσταση, κάντε την κατάλληλη σκέψη και μην απασχοληθείτε άλλο. Μ' αυτό τον τρόπο δε θα χαλάσετε τη δίαιτα σας.

   Φυσικά θα είναι πολύ χρήσιμο να πάρετε μέτρα για ν' αποφύγετε να συναντήσετε στη διάρκεια αυτής της εβδο­μάδας οποιονδήποτε που μπορεί να ξυπνήσει το διάβολο μέσα σας. Οι άνθρωποι που σας εκνευρίζουν ή σας φέρνουν πλήξη είναι καλύτερα να αποφεύγονται όσο θα κάνετε τη δίαιτα αλλά, αν δεν είναι δυνατό να τους αποφύγετε, πρέπει ν' ασκήσετε λίγο περισσότερη πειθαρχία.... αυτό είναι όλο!
    Ας υποθέσουμε ότι σας περιμένει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία την ερχόμενη βδομάδα. Αν έχετε αρκετή πνευ­ματική κατανόηση, θα ξέρετε να την αντιμετωπίσετε με πνευματικό τρόπο, αλλά, για το σκοπό μας, νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να περιμένατε και ν' αρχίζατε την πνευμα­τική δίαιτα μετά τη δοκιμασία. Όπως είπα και πριν, μην πάρετε τη δίαιτα αψήφιστα, αλλά σκεφτείτε καλά πριν την αρχίσετε.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
   Τελειώνοντας, θέλω να σας πω, πως οι άνθρωποι ανακαλύπτουν συχνά ότι αρχίζοντας αυτήν την δίαιτα δημιουργούν κάθε είδους δυσκολίες. Φαίνεται πως όλα αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι ανησυχητικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι καλό σημάδι. Σημαίνει ότι κάτι κινείται: κι αυτός ακριβώς δεν είναι ο στόχος μας; Ας υποθέσουμε πως ολόκληρος ο κόσμος σας φαίνεται να τραντάζεται συθέμελα. Κρατηθείτε γερά, αφήστε τον να κουνιέται, και όταν τελειώσει το κούνημα, η εικόνα θα έχει ξανά συναρμολογηθεί σε κάτι που θα πλησιάζει πολύ περισσότερο αυτό που επιθυμείτε.

   Το παραπάνω σημείο είναι πολύ ζωτικής σημασίας και μάλλον λεπτό. Δεν καταλαβαίνετε πως η ενασχόλησή μ' αυτές τις δυσκολίες είναι από μόνη της μία αρνητική σκέψη που μπορεί να χάλασε την δίαιτά σας; Φυσικά, το φάρμακο δεν είναι να αρνηθείτε ότι ο κόσμος σας κουνιέται, αλλά να αρνηθείτε να θεωρήσετε τα φαινόμενα πραγματικότητα. (Μην κρίνετε από τα φαινόμενα αλλά βασισμένοι στην αντικειμενική σας κρίση).

Μια τελευταία προειδοποίηση: Μην πείτε σε κανέναν άλλο ότι κάνετε την δίαιτα ή ότι σκοπεύετε να την κάνετε. Κρατήστε αυτό το καταπληκτικό σχέδιο αυστηρά για τον εαυτό σας. Να θυμάστε πως η ψυχή σας πρέπει να είναι το μυστικό καταφύγιο του Υψίστου.

Όταν τελειώσετε με επιτυχία τις εφτά ημέρες και εξασφαλίσετε τ' αποτελέσματα, αφήστε να περάσει ένα λογικό διάστημα για να εγκαθιδρύσετε την καινούρια νοοτροπία και μετά πείτε την ιστορία σ' όποιον νομίζετε πως μπορεί να βοηθήσει.

Και, τέλος, θυμηθείτε πως τίποτα απ' όσα λέει ή κάνει κάποιος άλλος δεν μπορεί να χαλάσει τη δίαιτα σας. Μόνο η δική σας αντίδραση στη συμπεριφορά του άλλου μπορεί να τη χαλάσει.

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Κάλεσμα για Αφύπνιση..ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ.!!!


Ο Δρόμος της Επανάστασης είναι η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ!!!

ΕΜΕΙΣ έχουμε την Δύναμη!!!
Πρέπει απλώς να την διεκδικήσουμε πίσω, από τον κατακερματισμένο  εαυτό μας, σε αυτά τα υπέροχα όντα που πραγματικά είμαστε, και να την ενσωματώσουμε στην Παρουσία μας, στην Ύπαρξή μας, σε ότι υπάρχει, υπήρξε και θα υπάρξει ποτέ στην αιωνιότητα.......

ΜΗΝΥΜΑ ΠΛΕΙΑΔΙΩΝ - Κάλεσμα για Αφύπνιση - Μέρος 1&2
Ένα μήνυμα ΦΩΤΙΑ από τους Πλειάδιους για το τι πρόκειται να συμβεί στο άμεσο μέλλον καθώς και για την ιστορία του πλανήτη τα τελευταία 300.000 χρόνια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συγκεκριμένο video ξυπνάει συνειδήσεις !!! 
(Μην πείτε ότι δε σας προειδοποιήσαμε...;)        Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

2011 με 2040 – Η γέννηση μίας χρυσής εποχής
Στις 9 Μαρτίου του 2011 μπήκαμε στο 9ο επίπεδο του ημερολογίου των Μάγια, το τελευταίο έτος σε μία εξελικτική πορεία της κοσμικής συνείδησης που διήρκεσε 16.4 δισεκατομμύρια έτη. Το τελευταίο έτος, 9 Μαρτίου με 28 Οκτωβρίου 2011, σηματοδοτεί μία περίοδο «Συνειδησιακής ενότητας» στον πλανήτη, της κατάρρευσης του χωροχρόνου όπως τον γνωρίζουμε και το ξεκίνημα μίας νέας γενιάς υπάρξεων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, ανά 18 ημέρες αλλάζουμε συνειδησιακά , κάτι που για την προηγούμενη περίοδο κράτησε 360 ημέρες. Σας φαντάζει γρήγορο;

Όταν ολοκληρώσουμε το 9ο επίπεδο, έπειτα από 28 Οκτωβρίου μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2011 είναι το σημείο μηδέν, δηλαδή το κομμάτι του χρόνου που σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου και την αρχή του νέου επιπέδου του εξελικτικού μας ταξιδιού. 

Στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 καθώς ο ήλιος μας θα διασχίζει τον Γαλαξιακό Ισημερινό θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την πλανητική μας συνείδηση σε ένα πιο αφυπνισμένο επίπεδο οντότητας ενώ θα εισερχόμαστε στα πρώιμα χρόνια της χρυσής εποχής στη Γη. Συμβαδίζοντας με αυτή την αλλαγή στην κοσμική συνείδηση, περνάμε από μία «αλλαγή» την οποία πολλοί από εμάς βιώνουν σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Οι ατομικές αλλαγές
Η Πέμπτοδιαστατική συχνότητα της ψυχής μας αγκυροβολεί στη Γη εντός του φυσικού τριτοδιάστατου σώματός μας όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο 2012 και πέρα. Περνάμε αλλαγές, σωματικές, συναισθηματικές, διανοητικές. Κόπωση , δίψα, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα είναι οι πιο κοινές εμπειρίες. Ασθένειες εκδηλώνονται δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να καθαρίσουν συνειδησιακά το σώμα και τις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι αμφισβητούν την υλική ζωή και αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα της ζωής πέρα από τις απαγορεύσεις των κυβερνήσεων, των αρχών και των βάσεων δύναμης που πλέον βρίσκονται στην υπηρεσία μίας ανθρωπότητας που αφυπνίζεται.

Οφείλουμε να τιμήσουμε το σώμα μας ως ναό που στεγάζει τη ψυχή μέσα στη φυσική εμπειρία. Υπάρχουν τρόποι και ιδέες που θα βοηθήσουν να συμβαδίσουμε με τις τρέχουσες αλλαγές. Βιολογικά τρόφιμα, ηλιακό φως, νερό από φρέσκες πηγές, καθαρός αέρας, πνευματική άσκηση, ύπνος. Η απλότητα είναι το κλειδί και η αγάπη προς τους εαυτούς μας καλλιεργεί την απάντηση. Όταν αγαπάμε τους εαυτούς μας, τότε αγαπάμε το «ΟΛΟ».


Αλλαγές στην παγκόσμια δομή
Για να γεννηθεί μία νέα ανθρωπότητα, τότε οι δομές της παλιάς πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και να μετατραπούν για να δημιουργηθεί χώρος για την νέα. Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω (2008-2024) συμβάλει σε αυτό. Ο Πλούτωνας κατέχει τη δόνηση του μετασχηματισμού και ο Αιγόκερως είναι μία ύπαρξη «πρακτική και γεμάτη ενέργεια». Έτσι βρισκόμαστε στη διαδικασία λήψης πραγματικών και πρακτικών αλλαγών που θα υποστηρίξουν τον επόμενο κύκλο της παγκόσμιας συνείδησης.

Αυτό που βλέπουμε και θα δούμε περισσότερο στον πλανήτη είναι η συντριβή των χρηματοπιστωτικών αγορών, η τιμωρία αυτών που καταχράστηκαν θέσεις εξουσίας και η αναδιάρθρωση των κυβερνήσεων σε παγκόσμια κλίμακα και στην υπηρεσία του «ΟΛΟΥ».

Οι αλλαγές στη Γη
Η Γη αισθάνεται την αλλαγή και τους συμβολικούς πόνους των διεργασιών, καθώς γεννιόμαστε σε μία νέα εποχή συνείδησης. Η Γη «κλαίει» ώστε να ξυπνήσουμε τις καρδιές μας στην καρδιά της και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι στο νέο κύκλο. Όταν αμελούμε τη Γη (καταστροφή πηγών ύδατος, καθαρών δασών, ρύπανση ατμόσφαιρας) τότε πληγώνουμε τον εαυτό μας και τις μελλοντικές γενιές.

Η Μητέρα Γη  μας μιλάει και μας αφυπνίζει με το μόνο τρόπο που ξέρει μέσω της μετακίνησης των στοιχείων της (σεισμοί και ηφαίστεια, πυρκαγιές, πλημμύρες, τσουνάμι, τυφώνες και κυκλώνες). Έχουμε τη δύναμη να συνεργαστούμε με τους κύκλους της Μητέρας Γης και της ειρηνικής μετάβασης σε μία νέα εποχή αποβάλλοντας εγωισμούς και ακούγοντας με την καρδιά μας.

Πλανητικές/Κοσμικές αλλαγές
Οι πλανήτες και τα ουράνια σώματα του ηλιακού μας συστήματος έχουν ανάσα/χτύπο στην καρδιά/ατομική συχνότητα που μας επηρεάζουν εδώ στη Γη. Ακριβώς όπως το φεγγάρι επηρεάζει την παλίρροια , έτσι και οι αστρικοί οργανισμοί, μας επηρεάζουν συναισθηματικά/ψυχικά/σωματικά/πνευματικά και τοποθετούνται στο να παράγουν μία συνειδητή ανθρωπότητα.
Εδώ είναι μερικά από τα ορόσημα στην αντίστροφη μέτρηση 25 χρόνων έως το 2012 και προς το 2040 (υπάρχουν περισσότερα, αυτά είναι τα πιο εντυπωσιακά)

Αρμονική Σύγκληση 16/17 Αυγούστου 1987 – Ευθυγράμμιση έξι πλανητών σε ένα μεγάλο τρίγωνο (τριγωνικός σχηματισμός) σε συμβολισμό φωτιάς (Γη, Ήλιος, Άρης, Αφροδίτη, Ερμής, Δίας, Κρόνος και Ουρανός).
Αρμονική Συμφωνία 8/9 Νοεμβρίου 2003 – Έξι πλανήτες σχηματίζουν έναν εξάγωνο σχηματισμό αστέρα στον ουρανό (Μέρκαμπα, σχηματισμός του αστεριού του Δαυίδ) στη γη και στο νερό έχουμε σημάδια κατά τη διάρκεια μίας πλήρους σεληνιακής έκλειψης (Ήλιος, Σελήνη, Κρόνος, Άρης, Χείρωνας και Δίας). Αυτό διευκόλυνε την αφύπνιση της καρδιάς μας στην καρδιά της Γης κα έδωσε έναυσμα για την ενεργοποίηση των 64 κωδικών φωτός του DNA μας.

Διέλευση της Αφροδίτης 8 Ιουνίου 2004 και 5/6 Ιουνίου 2012 – Ο 40 ετών κύκλος της Αφροδίτης ήταν μέρος του ημερολογιακού συστήματος των Μάγια της εξελικτικής συνείδησης. Η Αφροδίτη διέσχισε το πρόσωπο του Ήλιου μας τον Ιούνιου του 2004 και θα το ξανακάνει τον Ιούνιο του 2012. Η διαδικασία θα φέρει ενότητα στους σωματικούς και πνευματικούς μας εαυτούς. Πλούτωνας στον Αιγόκερω 2008-2024 – Η μεταμόρφωση του κόσμου μας από το μηδέν.


Μεγαλόσταυρος 2010 – Πάνω από μία εξάμηνη περίοδο, ο Κρόνος και ο Δίας «χόρευαν» μαζί και ήταν αντίθετοι (ακριβώς απέναντι). Ο Κρόνος βρισκόταν σε γωνία 90 μοιρών με τον Πλούτωνα και συμβολίζει τα μαθήματα ζωής και το κάρμα, ο Δίας την επέκταση , ο Πλούτωνας το μετασχηματισμό και ο Ουρανός την εξέγερση.

Ποσειδώνας στους Ιχθείς 2011 με 2026 – Σηματοδοτεί την περίοδο του διαφωτισμού. Ο Ποσειδώνας αντιπροσωπεύει το όνειρο και οι Ιχθείς είναι ο πνευματικός πολεμιστής. Η αρμονία της ενέργειας σπρώχνουν τους ανθρώπους να ξυπνήσουν από την αυτοδημιουργημένη τους αυταπάτη και να αγκαλιάσουν την ενότητα μέσα τους και την ενότητα με το ΟΛΟ.

Χρυσή Σύζευξη 8/9 Σεπτεμβρίου 2040 – Η συνεργασία των έξι πλανητών λιγότερο από 10 μοίρες εκτός από το ζώδιο του Ζυγού. Σελήνη, Άρης, Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Δίας, θα «χορέψουν» στην αρμονική δόνηση του Ζυγού , αντιπροσωπεύοντας την αφύπνιση και την ενοποίηση της ανθρωπότητας στη χρυσή εποχή.


Η γέννηση της Χρυσής Εποχής 2011 – 2040
Αυτή τη στιγμή στη Γη, έχουμε τεράστια επιστημονική γνώση της κβαντικής φυσικής και του ατόμου, της ενεργοποίησης του DNA και του ολογραφικού πεδίου της δημιουργίας. Επιπλέον αφυπνίζονται οι πνευματικοί μας εαυτοί και αγκαλιάζουν την ενότητα. Όταν φέρουμε την επιστήμη και την πνευματικότητα μαζί θα έχουμε τη δύναμη να μεταμορφώσουμε τον πλανήτη μας σε ένα θετικό μέλλον πέρα από τα όρια των τριτοδιαστατικών εμπειριών μας.

Καθώς κινούμαστε πέραν του 2012 και προς το 2040 πρόκειται να μάθουμε περισσότερες από τις κινήσεις της Γης και των στοιχείων της και να ανακαλύψουμε πλήρως τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να στηριχθεί η σταθεροποίηση της 5ηςδιάστασης του φωτός στο φυσικό σώμα καθώς μπαίνουμε στη Χρυσή Εποχή.

Αυτή η γενιά κρατά τη δύναμη της επιλογής καθώς πλησιάζουμε προς στο  τέλος μίας εποχής σε αυτό τον πλανήτη. Ατομικά και συλλογικά έχουμε τη δύναμη να οραματιστούμε και να μετατρέψουμε τον κόσμο σε έναν που θα βασίζεται στην συνείδηση της καρδιάς, στην ενότητα και τη διαρκή ειρήνη. Καθώς κάνουμε το πρώτο μας βήμα μετά το 2012 και εισερχόμαστε στο επόμενο κοσμικό στάδιο εξέλιξης και σε μία νέα εποχή, ως συνδημιουργοί καθοδηγούμε τη δική μας ανέλιξη σε συνειδητή επίγνωση του ΟΛΟΥ.


Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Κβαντική Φυσική και Πνευματικές ΑλήθειεςΕδώ και τριάντα χρόνια ορισμένοι επιστήμονες έχουν συνειδητοποιήσει και δηλώσει με διάφορους τρόπους πως οι ανακαλύψεις της κβαντικής φυσικής ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τις αρχαίες πνευματικές διδασκαλίες – ειδικά αυτές της Ελλάδας και της Ινδίας.

Σήμερα κυκλοφορούν άφθονα βιβλία και, εντελώς πρόσφατα, δυο σημαντικά και συναρπαστικά κινηματογραφικά έργα πάνω στο θέμα με τους τίτλους ΤΙ ΣΤΟ ….. ΜΠΙΠ ΞΕΡΟΥΜΕ ? και ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ. Και τα δυο έργα συνοδεύονται από βιβλία με τους ίδιους τίτλους. Στο τέλος του άρθρου θα βρείτε και άλλους τίτλους που ασχολούνται με το θέμα. Επίσης προτείνω να παρακολουθήσετε τις εκπομπές ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ στην ΕΤ3, όπου οι καθηγητές αστροφυσικής στο πανεπιστήμιο Αθηνών κ.κ Μ.Δανέζης και Στρ. Θεοδοσίου μας ενημερώνουν με ένα μοναδικό τρόπο για την πραγματικότητα, πίσω και κάτω από την επιφανειακή υλική πραγματικότητα, που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας.
Εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις βασικές έννοιες της σύγχρονης φυσικής και πως συσχετίζονται με τις αρχαίες πνευματικές διδασκαλίες.

Ποιες είναι αυτές οι αλήθειες;
 1. Ύλη και ενέργεια εναλλάσσονται. Η ύλη μπορεί να γίνει ενέργεια και η ενέργεια μπορεί να γίνει ύλη σύμφωνα με την φόρμουλα του Αϊνστάιν Ε=mc2, όπως στην πυρηνική ενέργεια και στην ατομική βόμβα.
Δηλαδή το περιοδικό που κρατάτε στο χέρι σας είναι μια λεπτή μορφή ενέργειας που έχει πάρει την μορφή της ύλης που κρατάτε. Το σώμα σας είναι η ίδια ενέργεια που έχει πάρει την μορφή του σώματος σας. Όλη η ύλη είναι και ενέργεια. Η δομή του κάθε ατόμου ή μορίου είναι, τελικά, ενέργεια.

2. Σωματίδια μπορούν να φαίνονται σαν ύλη ή / και σαν κύματα. Μπορεί κάτι να συμπεριφέρεται τώρα σαν σωματίδιο και μετά σαν κύμα απλωμένο μέσα στο χώρο. Όταν παρατηρούμε φωτόνια και ηλεκτρόνια αλλάζουν συμπεριφορά. Μια στιγμή είναι σαν ύλη και μετά από λίγο είναι σαν απλωμένα κύματα ενέργειας.

3. Ο παρατηρητής επιδρά στο παρατηρούμενο. Η αρχή του Χαϊζενμπεργκ είναι ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε ταυτόχρονα τη θέση και την ταχύτητα ενός σωματιδίου. Μπορεί να μετρήσουμε είτε το ένα είτε το άλλο. Ο Γ. Βίγκνερ θεωρεί ότι όταν παρατηρούμε ένα σωματίδιο επιδρούμε στην συμπεριφορά του.
Δεν μπορούμε να παρατηρούμε κάτι ή κάποιον χωρίς να επιδρούμε σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σαν παρατηρητές έχουμε μια αλληλοεπίδραση σε όλα που υπάρχουν γύρω μας. Μπορούμε να κάνουμε μια ψυχολογική παρομοίωση εδώ, λέγοντας ότι οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα οι προσδοκίες και οι προκαταλήψεις μας έχουν μεγάλη επίδραση στους γύρω μας. (Δεν θα συμφωνήσουν όλοι οι επιστήμονες με αυτό.) Μπορούμε να φανταστούμε τους άλλους σαν κύματα πιθανοτήτων που μπορούνε να συμπεριφέρονται με διάφορους τρόπους και ότι ο καθένας, ανάλογα με δικά του συναισθήματα και προκαταλήψεις, έλκει από αυτά τα άτομα διαφορετικές συμπεριφορές.
Με άλλα λόγια, αν εγώ περιμένω απόρριψη, επιθετικότητα ή αδιαφορία από τους άλλους, σαν παρατηρητής θα έλκω ακριβώς αυτά και επίσης θα τα «βλέπω» ακόμα και όταν δεν υπάρχουν. Θα προβάλω επάνω στους άλλους και τη ζωή αυτά που περιμένω και αυτά που αντιστοιχούν στους φόβους και στις προσκολλήσεις μου.
Έτσι θα μπορούσε κάνεις να συμπεραίνει ότι σύμφωνα με την Κβαντική φυσική έχουμε πολύ περισσότερη αλληλοεπίδραση με το περιβάλλον μας σε σύγκριση με την Νευτώνεια φυσική όπου η «πραγματικότητα» ήταν έξω από μας και αυτά που γίνονταν ήταν πάντα ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε εμείς και πως νιώθουμε. Στην Κβαντική αντίληψη ο παρατηρητής δεν είναι ποτέ ανεξάρτητος από αυτά που παρατηρεί.4. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν πυκνή και αδιαπέραστη ύλη είναι στην πραγματικότητα κενό – μεγάλα πεδία (σύννεφα) ηλεκτρονίων με ελάχιστη ύλη ή συμπαγή ενέργεια στο κέντρο. Ζούμε σε ένα σύμπαν δημιουργημένο από «αντικείμενα» που είναι στην πραγματικότητα 99% κενό.
Τελικά η ύλη όπως την γνωρίζουμε είναι μια κατασκευή των ανθρωπίνων αισθήσεων. Παρόλο που είναι 99.99 κενή, συμφωνούμε όλοι υποσυνείδητα να είναι «στερεή» και μπορούμε να στηριχτούμε πάνω της, δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από αυτή, ούτε να δούμε μέσα από αυτή (εκτός από διαφανή ύλη – όπως ένα τζάμι). Η αλήθεια ότι η ύλη είναι άδεια και τελικά μια ομαδική συνδημιουργία της ανθρώπινης συνειδητότητας, επαναλαμβάνεται συνεχεία στο έργο «Τι στο…. Μπίιιπ Ξέρουμε» και επίσης στις εκπομπές «Το Σύμπαν που Αγάπησα.».
Φαίνεται ότι σαν ψυχές στην εξέλιξη έχουμε συμφωνήσει να δημιουργήσουμε αυτή την υλική τρισδιάστατη πραγματικότητα που είναι απλώς μια από πολλές πιθανές διαμορφώσεις της οικουμενικής ενέργειας ή της απεριόριστης άμορφης ενέργειας του κενού. Έχουμε συμφωνήσει σε αυτό το πείραμα, δηλ. στην υλοποίηση, μάθηση και εξέλιξη και συμφωνούμε να βιώσουμε την «ύλη» μας σαν στέρεη παρόλο που είναι 99.99 % κενή. Σε άλλα μέρη του σύμπαντος τα άτομα είναι λιγότερα κενά – όπως κοντά σε μια μαύρη τρύπα όπου υπολογίζουν ότι ένα κυβικό εκατοστό ύλης θα ζυγίσει 10.000.000.000 κιλά
Έτσι ο ανθρώπινος νους δημιουργεί την ψευδαίσθηση της στέρεης ύλης και των ξεχωριστών αντικείμενων με το σκοπό να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την εξέλιξη μέσα από τις ψευδαισθήσεις αυτές.

5. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα σωματίδιο μπορεί να εμφανιστεί από το κενό και να ξαναχαθεί εκεί. Είναι εκεί και μετά δεν είναι εκεί, και μετά πάλι είναι εκεί. Φαίνεται ότι το κενό και η ύλη είναι ένα και το αυτό.
Η ύλη τελικά είναι απλώς ενέργεια που έχει δεχτεί πληροφορίες που την διαμορφώνουν σε υλικά σωματίδια που μπορούν επίσης να γυρίσουν στην αρχική τους κατάσταση μέσα στο «κενό» που είναι γεμάτο με σχεδόν απεριόριστη άμορφη ενέργεια. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα μας δίνουν μορφή σε μια άμορφη ενέργεια κάνοντας την να γίνεται το σώμα μας και ακόμα (ομαδικά) τα αντικείμενα και το περιβάλλον γύρω μας.

Σύμφωνα με το φυσικό Fritzjof Capra στο βιβλίο του Tο Ταό της Φυσικής, «Aυτά τα δυναμικά σχέδια από ενεργειακές δέσμες σχηματίζουν τις σταθερές, πυρηνικές, ατομικές και μοριακές δομές που συγκροτούν την ύλη και της δίνουν τη μακροσκοπική στέρεη όψη της, κάνοντάς μας έτσι να πιστεύουμε πως είναι φτιαγμένη από κάποια υλική ουσία. Στο μακροσκοπικό επίπεδο αυτή η ένδειξη ουσίας είναι μία χρήσιμη προσέγγιση, αλλά στο ατομικό επίπεδο δεν έχει πια νόημα. Tα άτομα αποτελούνται από σωμάτια κι αυτά τα σωμάτια δεν είναι φτιαγμένα από κάποια υλική ουσία. Όταν τα παρατηρούμε, δε βλέπουμε ποτέ ουσία. Αυτό που παρατηρούμε είναι δυναμικοί διασχηματισμοί, που αλλάζουν ο ένας μέσα στον άλλον – ένας συνεχής χορός ενέργειας».

6. Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ένα σωματίδιο μπορεί να εμφανιστεί συγχρόνως σε πάνω από μία θέση. Σ’ ένα πείραμα ένα σωματίδιο εμφανίστηκε σε 3000 μέρη συγχρόνως.
Εδώ σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά. Πως να εξηγήσουμε το γεγονός ότι οι επιστήμονες φωτογραφίζουν ένα σωματίδιο που φαίνεται να είναι σε πολλά μέρη συγχρόνως; Η μονή λύση είναι να αλλάξουμε την αντίληψη μας για το τι είναι ύλη και τι είναι χώρος και χρόνος. Τα αποτελέσματα αυτά – που δεν τα αμφισβητεί κανένας επιστήμονας – ίσως να εξηγούνται, εγκαταλείποντας τα στενά όρια που έχουμε για το χώρο και το χρόνο.
Οι καθηγητές κ. Δανέζης και Θεοδοσίου, αστροφυσικοί του Πανεπιστήμιου Αθηνών, δεν διστάζουν να δηλώσουν επανειλημμένα ότι στην αλήθεια ο χρόνος και χώρος όπως τα βιώνουμε δεν υπάρχουν – είναι ψευδαισθήσεις του ανθρώπινου νου και των ανθρώπινων αισθήσεων. Ίσως εδώ βρίσκεται το κλειδί και η απάντηση στο φαινόμενο ότι ένα σωματίδιο φαίνεται σε πολλά μέρη συγχρόνως.7. Εμπλοκή – μη τοπική επίδραση, κατά την οποία ένα σωματίδιο μπορεί να έχει μία εμπλοκή με ένα άλλο, έτσι ώστε να μπορούμε να επιδρούμε στο σωματίδιο αυτό, όταν επηρεάζουμε ένα άλλο σωματίδιο που είναι μακριά από αυτό, αλλά με το οποίο βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο σε αόρατη σύνδεση, όχι φυσική .
Πάλι δεν καταλαβαίνουμε το μηχανισμό της άμεσης αλληλοεπίδρασης μεταξύ σωματιδίων που είναι μακριά το ένα από το άλλο. Φαίνεται ότι πάλι υπάρχει ανάγκη να αναθεωρήσουμε τα στεγανά του χώρου και χρόνου – επειδή πιθανές εξηγήσεις θα ήταν ότι δεν υπάρχει χώρος μεταξύ των σωματιδίων αυτών – παρόλο που φαίνεται να είναι μακριά το ένα από το άλλο. Αν στην αλήθεια δεν υπάρχει χώρος, τότε είναι φυσικό ότι το ένα επηρεάζεται από το άλλο.
Τέτοια φαινόμενα όμως συμβαίνουν συχνά σε ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο. Ανθρωποι με «εμπλοκή», όπως δίδυμα αδέλφια, γονείς και παιδιά, σύντροφοι, μπορεί να βιώνουν αυτό που συμβαίνει στον άλλον παρόλο που ο αλλος είναι χιλιόμετρα μακριά.

8. Κβαντικά άλματα. Τα ηλεκτρόνια μπορούν να αλλάζουν θέση, στιγμιαία. Ξαφνικά εμφανίζονται σε μια άλλη τροχιά με ανώτερη ή χαμηλότερη ενέργεια ή απόσταση από τον πυρήνα.
Η κβαντική αλλαγή έχει γίνει σύνθημα της εποχής μας. Χρησιμοποιείται για να εννοεί μια αλλαγή που δεν παίρνει χρόνο αλλά που γίνεται άμεσα, στιγμιαία, ακαριαία. Υπάρχουν και νέες εναλλακτικές θεραπείες που βασίζονται στην δυνατότητα της άμεσης – χωρίς χρόνο και διαδικασία – αλλαγής ή θεραπείας.

9. Time Reversal Symmetry – Υπάρχει μια αντίληψη στην Κβαντική μηχανική που λέει ότι πρέπει να υπάρχει αντίστροφη συμμετρία σε όλες τις διαδικασίες του χρόνου, σε κάθε τι που συμβαίνει. Έτσι θεωρητικά δεν υπάρχει λόγος ο χρόνος να μην πάει προς τα πίσω, όπως πάει προς τα εμπρός. Επίσης ότι θα μπορούσαμε να έχουμε γνώση του μέλλοντος όπως έχουμε για το παρελθόν. Μια άλλη πιθανή λογική της ιδέας αυτής είναι ότι το μέλλον μπορεί να είναι αυτό που διαμορφώνει το παρόν, όπως το διαμορφώνει το παρελθόν. Με την ιδέα αυτή, αυτό που μια μέρα θα γινόμαστε (με την αντίληψη του χρόνου που έχουμε τώρα) μπορεί να είναι η αίτια αυτού που είμαστε τώρα, όπως είναι και αυτό που ήμασταν κάποτε. Ο νόμος αυτός αλλάζει εντελώς την αντίληψη μας για τα αίτια και τα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα στο νου μας το παρελθόν ήταν πάντα η αιτία του παρόντος.
Με το νέο αυτό τρόπο σκέψης, θα μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν αλλάζοντας το παρόν. Και βέβαια αλλάζουμε το μέλλον αλλάζοντας το παρόν και το παρελθόν. Είστε αρκετά μπερδεμένοι ακόμα; Σήμερα τέτοιες σκέψεις είναι τροφή για πολλά έργα επιστημονικής φαντασίας – αλλά που ίσως δεν είναι τελικά φαντασία.

10. Κβαντικά πεδία πιθανοτήτων, όπου υπάρχει μια «εσωτερική» αόρατη τάξη, σύμφωνα με τον Ντέϊβιντ Μπόμ, (μαθητή του Αϊνστάιν) όπου όλα τα σωματίδια και κύματα του σύμπαντος αλληλοαγγίζονται και αλληλοεπιδρούν ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Τίποτα δεν είναι ξεχωριστό. Υπάρχει μόνο ένα αδιαφοροποίητο πεδίο από ανεκδήλωτες, ακόμη, πιθανότητες.
Μερικοί αντιλαμβάνονται το πεδίο αυτό σαν την πρωταρχική συνειδητότητα. Αυτό το πεδίο εκδηλώνεται σαν εξωτερική ορατή τάξη ή κόσμος όντων, αντικείμενων και γεγονότων μόλις αρχίσουμε να το παρατηρούμε και, στην πραγματικότητα, να το δημιουργούμε με την παρατήρηση μας, μέσω των υποσυνείδητων πεποιθήσεων.

11. Σ’ αυτό το επίπεδο της ύπαρξης, που ονομάζεται εσωτερική τάξη, κβαντικό πεδίο ή πρωταρχική συνειδητότητα
α) Όλα τα σωματίδια και κύματα αλληλοσυνδέονται ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου.
β) Δεν υπάρχει χώρος, επειδή ένα σωματίδιο μπορεί να βρίσκεται σε πάνω από ένα σημείο συγχρόνως και επηρεάζεται από τις επιρροές που δέχεται ένα άλλο σωματίδιο με το οποίο δεν είναι φανερά συνδεδεμένο.
γ) Δεν υπάρχει χρόνος, επειδή δεν χρειάζεται χρόνος για ένα σωματίδιο προκειμένου να εμφανιστεί σε άλλη θέση και μπορεί να εμφανιστεί σε πάνω από μία θέση συγχρόνως.
δ) Ένα αποτέλεσμα δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από μια τοπική αιτία, εφόσον όλα είναι συνδεδεμένα μέσα σε ένα ενιαίο χώρο και χρόνο και συνεπώς κάθε τι επιδρά πάνω σε κάθε τι και όλα επηρεάζονται από κάθε τι- μέσα στον ενιαίο χώρο και χρόνο.
ε) Δεν υπάρχουν ξεχωριστά όντα, αντικείμενα, γεγονότα ή καταστάσεις. Όλα αυτά αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο παρατηρητή του οποίου γίνονται αντικείμενα παρατήρησης.


12. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, το αντικείμενο της παρατήρησης ξεπηδάει από το κβαντικό πεδίο παίρνοντας συγκεκριμένη μορφή και μετρήσιμη υπόσταση μόνο όταν ο παρατηρητής το παρατηρήσει.
Μπορούνε να παρομοιάσουμε το κβαντικό πεδίο, σημείο μηδέν ή οικουμενική συνειδητότητα με το αγνό άσπρο φως της τηλεόρασης πριν να μορφοποιηθεί από εντολές ή πληροφορίες από κάποιο σταθμό. Όταν δέχεται πληροφορίες, μορφοποιείται – αλλά η αληθινή φύση του στην οποία γυρίζει ξανά και ξανά είναι το λευκό αγνό φως. Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη αποτελούνται από το ένα φως. Αν υπάρχει μια σκηνή με αγάπη, έρωτα, βία, κωμωδία ή σύγκρουση, όλοι και όλα, και οι αλληλοεπιδράσεις μεταξύ τους που εμφανίζονται στην οθόνη, αποτελούνται από το ένα αγνό αρχικό φως. Με την ίδια έννοια, φαίνεται ότι όλη η ύλη γύρω μας – άνθρωποι, ζώα, φυτά, περιβάλλον και αντικείμενα είναι προσωρινές εκφράσεις της μιας οικουμενικής συνειδητότητας ή του ενός κβαντικού πεδίου ή υπονοούμενη τάξη του Ντέϊβιντ Μπόμ.

Σε αυτό το πεδίο όλα είναι ένα. Μερικοί φυσικοί συμφωνούν ότι είναι η συλλογική συνειδητότητα των όντων που διαμορφώνει την αγνή οικουμενική συνειδητότητα στις μορφές που προσωρινά παίρνει και μέσω των οποίων μορφών εκδηλώνεται.
Με άλλα λόγια, αν όντως ο παρατηρητής κάνει το πεδίο πιθανοτήτων να πραγματοποιείται σαν μια μόνο πραγματικότητα στην δική μας υλική υπόσταση, τότε είναι μάλλον οι συγκεκριμένες πεποιθήσεις, συναισθήματα, προσδοκίες και προκαταλήψεις μας που συντονίζονται με, ή έλκουν από, ή διαμορφώνουν το πεδίο πιθανοτήτων, ώστε να γίνει η δική μας συγκεκριμένη προσωπική και ομαδική πραγματικότητα.

Επομένως εμείς τελικά δημιουργούμε την πραγματικότητα μας κυριολεκτικά με τις πεποιθήσεις, συναισθήματα προκαταλήψεις και στάση ζωής. Επίσης έλκουμε καταστάσεις που ευνοούν τα μαθήματα και την εξέλιξη μας. Παρόλο που αυτές οι καταστάσεις μας δίνουν την ευκαιρία της εξέλιξης και την απελευθέρωση  από την άγνοια και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια πολύ πιο όμορφη πραγματικότητα για μας και τους άλλους, συχνά δεν τα βλέπουμε έτσι και σαν προσωπικότητες νιώθουμε φόβο, αδικία και θυμό για τις ευκαιρίες αυτές. Αυτό που θέλει η ψυχή για την εξέλιξη της δεν αρέσει πάντα στην προσωπικότητα που έχει άγνοια της αληθινής μας φύσης και φοβάται την αλλαγή.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην ψυχολογική και πνευματική μας ζωή.
Χρειάζεται να αλλάξουμε τις κοινά αποδεκτές πεποιθήσεις και παγιωμένες αντιλήψεις (σκεπτομορφές) σχετικά με την φύση της πραγματικότητας από την φυσική του Νεύτωνα, που όντα και πράγματα είναι ξεχωριστά, χωρίς έλεγχο στις δυνάμεις που τα κυβερνάνε, στην νέα κβαντική αντίληψη της πραγματικότητας, σύμφωνα με την οποία όλοι προερχόμαστε από μία πηγή και είμαστε οι πραγματικοί δημιουργοί της πραγματικότητας μας. Η Κβαντική φυσική δεν ακυρώνει τους νόμους του Νεύτωνα σε σχέση με τα αντικείμενα και τα γεγονότα, απλώς εξηγεί ότι οι νόμοι αυτοί δεν ισχύουν στο υποατομικό επίπεδο της δημιουργίας, από το οποίο όλα τα αντικείμενα, όντα και γεγονότα αποτελούνται.

1. Πολλοί πνευματικοί δάσκαλοι και ορισμένοι επιστήμονες ταυτίζουν το κβαντικό πεδίο με το πεδίο της πρωταρχικής συνειδητότητας, που περιέχει όλες τις πιθανότητες από τις οποίες όλα εκδηλώνονται. Είμαστε όλοι εκφράσεις μιας οικουμενικής συνειδητότητας. Αυτό σημαίνει ότι και τα παιδιά σας, ο σύντροφος, οι γονείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες, και ακόμα οι Τούρκοι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Αφρικανοί, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Βουδιστές, Μαύροι, Λευκοί, Κίτρινοι, φτωχοί και πλούσιοι και ακόμα αυτοί που δεν μας αρέσουν και όλα τα άλλα όντα που μοιράζονται τον πλανήτη ή και το σύμπαν μαζί μας είναι εκφράσεις αυτής της οικουμενικής συνειδητότητας.


2. Το σώμα και ο νους μας είναι οι πιο περιορισμένες όψεις της πραγματικότητας μας. Στο βαθύτερο επίπεδο του εαυτού μας είμαστε ενέργεια – κενό – συνειδητότητα.

3. Οι προγραμματισμοί, οι ιδέες και οι πεποιθήσεις μας, μας αναγκάζουν να διαμορφώσουμε την προσωπική, υποκειμενική και μοναδική έκφανση του κβαντικού πεδίου – πρωταρχικής συνειδητότητας, που εμείς ονομάζουμε «σώμα», «ζωή» και «πραγματικότητά» μας.

4. Βασικά αντιλαμβανόμαστε και δημιουργούμε μια πραγματικότητα, που βασίζεται στις εμπειρίες, στους προγραμματισμούς, στις πεποιθήσεις, στα συναισθήματα και στις προσδοκίες μας. Είμαστε θύματα του παρελθόντος μας. Αφήνουμε τις εμπειρίες και συμπεράσματα του παρελθόντος μας να περιορίζουν την αντίληψη τις πεποιθήσεις και την πραγματικότητα του παρόντος.

5. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πιο ευτυχισμένη, πιο αρμονική πραγματικότητα αν αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους άλλους και τη ζωή.

6. Επιδρούμε στους άλλους και στον κόσμο γύρω μας θετικά και αρνητικά με τους τρόπους που σκεφτόμαστε, νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε. Οι άνθρωποι και η ζωή γενικά είναι ένα καθρέφτισμα που καθρεφτίζει σε μας τον τρόπο που σκεφτόμαστε – και ειδικά αυτά που φοβόμαστε, απορρίπτουμε, μισούμε και γενικά δεν αγαπάμε. Καθρεφτίζει επίσης αυτά που αγαπάμε και αυτά που θέλουμε.

7. Ο παρατηρητής, το παρατηρούμενο, η διαδικασία της παρατήρησης είναι όλα ένα και έχουν την πηγή τους στο κβαντικό πεδίο / ανεκδήλωτη συνειδητότητα. Εμείς και αυτό που βλέπουμε και ακόμα η διαδικασία να βλέπουμε, είναι όλα τελικά ένα – εκφράσεις μιας συνειδητότητας.